Respect en Diversiteit is genomineerd door het Paleis van de Verdraagzaamheid!

Beste lezer,

Wij zijn heel blij  als een van de vier genomineerd te zijn als Ambassadeur van de Verdraagzaamheid door de landelijke stichting Paleis van de verdraagzaamheid.

Deze organisatie zet zich in om de verdraagzaamheid binnen onze samenleving meer in het daglicht te zetten door initiatieven die daarin bijdragen zoals de onze  in de publiciteit te brengen. Dat zal gebeuren in de landelijke en plaatselijke media.  Maar ook is er in het verleden al door onder meer de NCRV televisie een uitzending aan geweid.

Omdat die organisatie meer gericht is op de randstad en niet alle adressen van de regiobladen kent vragen wij u om aandacht aan dit voor ons positieve gebeuren te besteden. Eind oktober zal een jury tot een beslissing komen en die op de dag van de verdraagzaamheid  van 18 november 2017 officieel bekend  maken en meer in het daglicht zetten

Meer informatie is te vinden op www.paleisvandeverdraagzaamheid.nl .

Natuurlijk kunt u ook terecht voor meer informatie.

Met een medemenselijke groet,

Projectgroep Respect en Diversiteit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *