Burgerinitiatief ‘Respect en diversiteit’

GELDERMALSEN ‘Respect en diversiteit’ is een burgerinitiatief van en voor inwoners uit Geldermalsen.

De bedoeling is kennis uitwisselen en begrip te kweken tussen de verschillende sociale, culturele en religieuze bevolkingsgroepen over thema’s die spelen in onze samenleving. De groep wil de komende jaren hiermee verder aan de gang. De samenleving is aan het veranderen dat heeft gevolgen voor hoe we met elkaar omgaan. Wat weten we eigenlijk van de ander hoe die denkt en leeft.

In deze gedachtegang hebben de initiatiefnemers gemeend dat open gesprekstafels een mooie manier is, de aanwezigen onder begeleiding van een goed opgeleide onafhankelijke gespreksleider met elkaar in gesprek te laten gaan, om elkaar te ontmoeten. Een gesprekstafel wordt samengesteld uit de verschillende bevolkingsgroepen. In alle rust spreken tussen de 6 tot 8 mensen open en eerlijk met elkaar over diverse onderwerpen onder het ‘toeziend oog’ van de gespreksleider.

Gespreksleiders of deelnemers kunnen zich aanmelden via het contacformulier